10 mei 2016

Symposium Patellofemorale knieklachten

Op woensdag 20 april en 11 mei j.l. heeft het Minisymposium Patello Femoraal Pijn Syndroom, georganiseerd door de Medinova Kliniek Breda, plaatsgevonden. Het Patello Femoraal Pijn Syndroom is een knie aandoening die veel voorkomt bij jong adolescenten. Op deze bijscholingsavonden heeft Stefan Janssen namens praktijk een lezing gegeven rondom het thema ‘Motor Behaviour’ wat sterk in verband wordt gebracht met deze vorm van kniepijn.