Klinisch redeneren bij (complexe) sportgerelateerde knieklachten’, een verdiepende blik op knieklachten vanuit praktisch en fundamenteel perspectief

Heb jij als fysiotherapeut passie voor de knie en de wens om jezelf hierin te specialiseren? Tijdens deze 2 daagse cursus zal je middels verschillende didactische werkvormen geprikkeld worden het professioneel handelen bij patiënten met knieklachten verder te verbeteren!

Relevantie:
De incidentie van (traumatische en niet-traumatische) knieklachten in de huisartsenpraktijk is 13,7 per 1000 patiënten per jaar waarvan de meeste knieletsels ontstaan tijdens sportbeoefening of bij activiteiten die niet aan werk of verkeer gerelateerd zijn. Wat is de reden dat een sporter knieletsel oploopt, stomme pech of zijn er predisponerende factoren te ontdekken die het blessurerisico vergroten? Is het kneeing-in fenomeen nog steeds een toepasbaar begrip of is het pathomechanisch construct achter het beweegbeeld complexer? Met de gewenste kennis omtrent biomechanica, kinematica, (patho)fysiologie, motor control en motor learning en door accuraat te observeren kan jij als Fysiotherapeut zowel curatief als preventief het verschil maken!

Omvang cursus: 18 uur waarvan 12 contacturen (2 dagdelen van 6 uur) en 6 zelfstudie uren;
Locatie: Sportmedic Fysiotherapie;
Data:
– Lesdag 1 donderdag 4 april van 12.00 uur tot 18.00 uur;
– Lesdag 2 donderdag 18 april van 12.00 uur tot 18.00 uur;
Deelnemers: Minimaal 10, maximaal 20;
Accreditatie:
– KNGF register algemeen Fysiotherapeut, geaccrediteerd voor 17 punten;
– Keurmerk Fysiotherapie, geaccrediteerd voor 17 punten;
Kosten: 650 euro exclusief BTW.

Doelstelling cursus:
Tijdens deze 2 daagse cursus zal de cursist middels verschillende didactische werkvormen geprikkeld worden het professioneel handelen bij patiënten met knieklachten verder te verbeteren. De cursist ontwikkelt toepasbare kennis over bovengenoemde kniegerelateerde thema’s en leert beweegbeelden kritisch te observeren, analyseren en hierop gericht te interveniëren!

Leerresultaten:

 • Kennis van de mechanica van de knie, als onderdeel van de kinematische keten, tijdens het functioneel bewegen van het menselijk lichaam;
 • Inzicht in de mogelijke adaptaties die optreden in het bewegend functioneren bij de aanwezigheid van (anterieure) kniepijn;
 • De integratie van een ‘functioneel mechanische zienswijze’ in jouw diagnostisch proces;
 • Recente inzichten rondom motorische controle;
 • Kennis en vaardigheden om een specifieke interventie te ontwikkelen en uit te voeren vanuit het perspectief van motorisch leren;
 • De handvatten om vanuit het perspectief van inspanningsfysiologie, trainingsleer & periodiseren een specifiek interventieplan op te stellen;
 • De integratie van de opgedane kennis en vaardigheden in het klinisch redenatieproces bij iemand met (complexe) sportgerelateerde knieklachten!

Programma cursusdag 1:
Voorafgaande aan de eerste cursusdag zal de cursisten gevraagd worden zich voor te bereiden aan de hand van literatuur en hieraan gekoppelde voorbereidingsvragen.

 • Interactief college biomechanica en kinematica, 90 minuten;
 • Casuïstiek observeren & beoordelen pathomechanica, 60 minuten;
 • Pauze inclusief lunch;
 • Hoorcollege inspanningsfysiologie ‘strength qualities’, 120 minuten;
 • Practicum Stretch Shortening Cycle, 60 min;
 • Transfer naar de praktijk & voorbereiding cursusdag 2;
 • Afsluiting. 

Programma cursusdag 2:
Voorafgaande aan de tweede cursusdag zal de cursisten gevraagd worden zich voor te bereiden aan de hand van een zelf ingebrachte casus en voorbereidingsliteratuur.

 • Peerassessment; observeren en analyseren van beweegproblemen van de knieregio, 60 minuten;
 • Werkcollege trainingsleer en periodiseren, 120 minuten;
 • Pauze inclusief lunch;
 • Interactief hoorcollege motor control & motor learning, 120 minuten;
 • Practicum interventiestrategieën beweeggedrag, 60 minuten;
 • Evaluatie & afsluiting cursus.