Masterclass ‘Hamstring revalidatie bij spelsporters’

Heb jij als fysiotherapeut affiniteit met sportgerelateerde hamstringblessures en wil je jezelf hierin verder specialiseren? Tijdens deze ééndaagse masterclass zal je op basis van de huidige evidentie een kritische blik ontwikkelen op de hamstring en zal je middels verschillende didactische werkvormen geprikkeld worden het (sport)fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met hamstringklachten verder te verbeteren!

Relevantie:
In de evidentie zijn er meerdere stromingen en benaderingen gericht op het werkingsmechanisme van de hamstring en de functie van de hamstring tijdens hoog intensieve belastingsvormen. Tijdens deze masterclass zal er vanuit fundamenteel oogpunt een uiteenzetting en kritische beschouwing van de reeds bestaande evidentie plaatsvinden en wordt de cursist uitgedaagd hier een visie op te vormen. Daarnaast zal er verdieping gezocht worden in het uitvoeren van een sportspecifieke beweeganalyse waarbij de hamstringfunctie in de beweegketen het punt van aandacht is.
Op basis van deze opgedane inzichten zal aansluitend de integratie gezocht worden naar interventieniveau en zullen verschillende interventiestrategieën belicht en uitgevoerd worden die samenhangen met de eerder aangereikte informatie.

Omvang cursus: 9 uur waarvan 6 contacturen en 3 zelfstudie uren;
Locatie: Sportmedic Fysiotherapie;
Datum:
– Donderdag 17 september 2020.
Deelnemers: Minimaal 10, maximaal 20;
Accreditatie:
– KNGF register algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut (aangevraagd);
– Keurmerk Fysiotherapie (aangevraagd);
Kosten: 275 euro exclusief BTW.

Doelstelling cursus:
De cursist ontwikkelt een kritische blik in het werkingsmechanisme van de hamstringmusculatuur en hun functie in de sportspecifieke beweegketen. Daarnaast ontwikkelt de cursist vaardigheden in het kritisch analyseren van de sportspecifieke beweegketen en zal de cursist praktische handvatten ontwikkelen in het omzetten van diagnostische kennis naar interventies gericht op het behandelen van sporters met hamstringklachten richting Return To Sports.

Leerresultaten:

De cursist:

 • Kent de discussie over de functie van de hamstrings in high-speed running;
 • Kent het blessuremechanisme van hamstringletsel in high-speed running;
 • Heeft inzicht in de relevante attractoren van de loopcyclus in relatie tot het ontstaan van hamstringblessures;
 • Is in staat om deze kennis toe te passen in de bewegingsanalyse in de context van een casus
 • Weet de in de ochtend opgedane kennis toe te passen in de context van een casus en aan de hand van de bewegingsanalyse behandeldoelen te formuleren op het niveau van relevante attractoren van de loopcyclus;
 • Is in staat oefenvormen te bedenken waarbij zowel karakteristieken van de hamstringfunctie in ogenschouw worden genomen, alsook aandacht is voor integratie van relevante attractoren van de loopcyclus.

Programma:
Voorafgaande aan de eerste cursusdag zal de cursisten gevraagd worden zich voor te bereiden aan de hand van literatuur en hieraan gekoppelde voorbereidingsvragen.

 • Introductie masterclass ‘hamstring revalidatie bij spelsporters’, 30 minuten;
 • College ‘kritische blik op de hamstringfunctie bij high-speed running’, 75 minuten;
 • Werkcollege ‘bewegingsanalyse bij high-speed running’, 75 minuten;
 • Pauze inclusief lunch;
 • Practicum ‘revalidatie van de voetballer met hamstringklachten’,180 min;
 • Evaluatie & afsluiting.