Achillespeesblessure

Een blessure aan de achillespees wordt met regelmaat gesignaleerd bij sporters. Ongeveer 8% van de recreatieve hardlopers krijgt te maken met een blessure aan de achillespees. Het risico dat professionele hardlopers tijdens hun carrière te maken krijgen met een achillespeesblessure is zelfs hoger dan 50%.

Het ontstaan van achillespeesblessures wordt vaak in verband gebracht met sporten waarbij sprake is van veelvuldige hardloop- en sprongbelasting. Hierbij kan gedacht worden aan hardlopen en atletiek, maar bijvoorbeeld ook aan spelsporten als voetbal, hockey en handbal. Het beoefenen van sporten met veel korte en explosieve handelingen, zoals badminton en squash leiden ook tot een verhoogd risico voor het oplopen van een achillespeesblessure.

Het ontstaan van een achillespeesblessure hoeft niet altijd samen te hangen met sportparticipatie. Een lange wandeling, eventueel samen met het overbruggen van hoogtemeters, kan ook leiden tot het ontstaan van een achillespeesblessure.

Wat is de achillespees?

De achillespees is de grootste en sterkste pees in het menselijk lichaam. Deze pees brengt de krachten over van de diepe en de oppervlakkige kuitspieren naar het hielbeen. Dit zorgt voor een krachtige afzet van je voet tijdens hardlopen of springen.

Het onderbeen met het enkelgewricht en de achillespees

Bij overbelasting door te hoge (sport)belasting of te snelle opbouw van de (sport)belasting kan er een reactie in de achillespees plaatsvinden. Er is dan een toename van vocht en cellen in de pees, maar de structuur van de pees is dan nog normaal. Soms ontstaat er dan een pijnlijke zwelling in de pees. Als dit kortdurend bestaat kan dit nog goed en relatief snel herstellen.

Bij aanhoudende of herhaaldelijke overbelasting kan de normale rangschikking van de peesvezels veranderen. Er is dan geen mooie microscopische structuur meer van de peesvezels, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven. Volledig herstel van de pees neemt bij deze langdurige klachten veel tijd in beslag.

Er wordt vaak gedacht dat er sprake is van een peesontsteking. Onderzoeken hebben echter aangetoond dat er bij sporters met achillespeesklachten geen kenmerkende ontstekingsreactie is. In de sportzorg wordt een achillespeesblessure betiteld als een ‘achillespeestendinopathie’, letterlijk vertaald als een ‘zieke (pathie) pees (tendon). Achillespeesblessures kunnen optreden bij de aanhechting op het hielbeen (insertie) en in het middendeel (mid-portion) van de achillespees.

Symptomen bij een achillespeesblessure

De aanwezigheid van een achillespeesblessure gaat vaak samen met de volgende symptomen:

  • Geleidelijk ontstane pijnklachten die toenemend zijn in de tijd. De pijnklachten zijn dan vaak gerelateerd aan sportbelasting of hoog intensieve vormen van beweging;
  • De aanwezigheid van zwelling in het midden van de achillespees of bij de aanhechting van het hielbeen;
  • De aanwezigheid van ochtendstijfheid of startstijfheid in de achillespees;

Wanneer u de volgende symptomen ervaart dan adviseren wij u direct contact op te nemen met uw huisarts om de aanwezigheid van een eventuele achillespeesscheur uit te sluiten:

  • Als de pijn abrupt is ontstaan;
  • Als je een knap hebt gevoeld in je achillespees;
  • Als je het idee hebt dat er een ‘kuiltje’ voelbaar is in de pees;
  • Als je niet meer op je tenen kunt staan.

Onderzoek van een achillespeesblessure

Op basis van de aanwezige symptomen en een fysiek onderzoek is de diagnose achillespeestendinopathie vast te stellen, hiervoor is geen aanvullend beeldvormend onderzoek nodig. Wanneer er twijfel is over de prognose en het herstelvermogen van de pees kan het in sommige gevallen zinvol zijn om echografisch onderzoek uit te voeren.

Naast de vaststelling van de diagnose is het vooral ook waardevol om goed te analyseren wat mogelijke oorzakelijke- en in standhoudende factoren zijn. Bij Sportmedic besteden we hier uitgebreid aandacht aan middels het in kaart brengen van de sportgeschiedenis, de opbouw in sportbelasting en de huidige sportbelasting. Daarnaast zetten we een bewegingsanalyse in om de belasting op de achillespees en de functie van de beweegketen te onderzoeken tijdens sportspecifieke taken.

Op basis van deze uitgebreide analyse stellen we een specifiek behandelplan op en informeren wij u over de prognose.

Behandeling van de achillespees

De behandeling van een achillespeesblessure kent vele mogelijkheden, echter zijn er weinig behandelingen bewezen effectief. Een behandelstrategie die wel bewezen effectief is, is het specifiek trainen van de belastbaarheid van de achillespees waar wij als Sportmedic volledig achter staan.

Middels specifieke trainingsinterventies wordt de herorganisatie van de achillespees aangesproken en wordt in een weloverwogen opbouw de belastbaarheid van de achillespees en de hieraan verbonden beweegketen geoptimaliseerd tot sporthervatting. Tijdens deze behandelperiode is een tijdelijke vermindering van sportbelasting noodzakelijk, echter streven we er altijd naar u zo actief als mogelijk te houden.

Een herstelproces bij een peesblessure is vooraf altijd moeilijk in te schatten en kan een langere periode in beslag nemen. We streven er altijd naar u hierover zo goed als mogelijk te informeren en een realistisch verwachtingspatroon te bieden zodat er een goed samenwerkingsproces plaatsvindt richting sporthervatting!

Heeft u een achillespeesblessure of heeft u vragen over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden in het herstel naar sporthervatting? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde sportfysiotherapeuten!