Enkelblessure

Enkelblessures zijn een van de meest voorkomende blessures bij recreatieve en competitieve sporters. In veruit de meeste gevallen gaat het om het naar binnen zwikken van de enkel zoals getoond op de afbeelding hieronder.

In de eerste twaalf maanden na een enkelverzwikking bestaat er een fors hogere kans op een herblessure, in vergelijking met mensen die geen eerdere enkelverzwikking hebben gehad. Zonder adequate diagnose en behandeling is er kans dat dit leidt tot chronische enkel-instabiliteit of andere (permanente) problemen.

Het verzwikken van de enkel naar binnen in beeld

Anatomie van de enkelregio

Het bandcomplex aan de buitenzijde van enkel bestaat uit drie ligamenten; het anterieure talofibulaire ligament (1), het calcaneofibulaire ligament (2) en het posterieure talofibulaire ligament (3). In twee-derde van de enkelverzwikkingen is het anterieure talofibulaire ligament (1) het eerste (vaak enige) ligament wat beschadigd raakt. In 20% van de enkelverzwikkingen betreft het een gecombineerde beschadiging van het anterieure talofibulaire ligament (1) en het calcaneuofibulaire ligament (2). Zelden raakt het posterieure talofibulaire ligament (3) beschadigd.

Een beschrijving van het enkelgewricht

Onderzoek

Aan de hand van een gedegen lichamelijk onderzoek kan een (sport)fysiotherapeut met redelijke mate van zekerheid de enkelblessure classificeren. Initieel zal de (sport)fysiotherapeut bepalen of beeldvormende diagnostiek (röntgenfoto of echografie) geïndiceerd is en bekijken hoe de enkel in de acute fase het beste beschermd kan worden. Daarna zal uw (sport)fysiotherapeut samen met u een revalidatietraject starten, wat gericht is op uw (sport)specifieke doelen en wensen.

Return to Sport

Vanwege de hoge kans op herblessure zal alvorens u terug keert naar sport, door middel van fysieke (performance)testen en vragenlijsten bekeken worden of u veilig terug kunt keren naar uw sport.

Wij bij Sportmedic Fysiotherapie zijn specialisten in het onderzoeken en revalideren van enkel-blessures en zullen naast de door ons opgedane expertise in de afgelopen jaren de meest recente updates vanuit wetenschappelijke literatuur implementeren in onze behandelingen. Hierbij ligt de focus op specifieke krachttraining alsook het trainen van de coördinatie van sportspecifieke beweegpatronen.

Heeft u enkelklachten, of wil u uw enkel beter beschermen tegen eventuele blessures? Neem dan contact op met één van onze specialisten bij Sportmedic!