Kruisbandblessure

Knieblessures zijn een probleem waar we in de sportfysiotherapie veelvuldig mee te maken krijgen. Knieklachten zijn, na rug- en nekkachten, de meest voorkomende klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Bij het ontstaan van knieblessures kan vaak het onderscheid gemaakt worden tussen traumatische- en niet traumatische blessures. Op deze pagina zullen we u informeren over letsels aan de voorste kruisband die zich kenmerken door een acuut, traumatisch ontstaansmoment.

Anatomie kniegewricht

Het kniegewricht bestaat uit 2 scharnierende bot delen: het dijbeen (femur) en scheenbeen (tibia). Midden in de knie liggen de twee kruisbanden: een voorste en een achterste kruisband. De voorste kruisband heeft 2 functies: voorkomen dat het onderbeen tijdens bewegen te ver naar voren schiet en beperken van te grote draaibewegingen in de knie.

Naast de kruisbanden bestaat het kniegewricht uit veel meer passieve weefselstructuren die allemaal hun eigen belangrijke functie hebben in het controleren en begeleiden van bewegingen die het kniegewricht kan maken.

Anatomie knie

Voorste kruisband letsel

Het risico voor het ontstaan van voorste kruisband letsel is het hoogst bij jonge mensen tussen de 15 en 40 jaar die een pivoterende sport beoefenen, zoals basketbal, voetbal, handbal, hockey en skiën. Jaarlijks loopt meer dan 3% van de amateursporters een voorste kruisband letsel op. Bij topsporters kan dit, afhankelijk van de soort sport, zelfs oplopen tot boven de 15%.

De oorzaak van een gescheurde kruisband is een geforceerd zwik-, draai en/of overstrekbeweging van de knie. Bij het scheuren (ruptuur) van de kruisband ervaart men meestal een “krak / knak / plop” in de knie met een doorzak gevoel. De knie zwelt in de meerderheid der gevallen snel op en vaak zijn andere structuren ook beschadigd, zoals kraakbeen, meniscus of zijbanden van de knie.

Onderzoek

Het stellen van een snelle en juiste diagnose is bepalend voor het behandelingsbeleid, duur van het herstel en de prognose voor (sport)activiteiten in de toekomst. Een ervaren sportfysiotherapeut is in staat om met een gedegen klinisch onderzoek een voorste kruisband ruptuur te diagnosticeren. Echter is het van groot belang dat er bij de verdenking van een voorste kruisband ruptuur aanvullende diagnostiek plaatsvindt voor het bevestigen van dit letsel en het uitsluiten van overige weefselschade in het kniegewricht. Een goede samenwerking tussen de sportfysiotherapeut, huisarts en orthopedisch chirurg is hierin essentieel.

Sportmedic Fysiotherapie is lid van de werkgroep van VKB United, een netwerk van specialisten in Breda en omstreken die gezamenlijk streven naar optimale zorg voor patiënten met een opgelopen kruisband blessure.

Conservatieve behandeling

Letsel aan de voorste kruisband hoeft niet altijd te betekenen dat u geopereerd hoeft te worden. Het wel of niet reconstrueren hangt af van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld mate van dagelijkse fysieke activiteit, type sport en stabiliteit van de knie. Enkele onderzoekers hebben getracht om meetinstrumenten te ontwikkelen die kunnen identificeren welke patiënten wel of niet geopereerd moeten worden, echter is dit tot op heden onvoldoende gelukt. Het is daarom van belang dat u als patiënt, samen uw sportfysiotherapeut en orthopedisch specialist beslist of een operatie geïndiceerd is, of niet.

Operatieve behandeling

Wanneer er besloten wordt om over te gaan tot operatief handelen dan is het streven om de anatomie van de knie zoveel als mogelijk te herstellen middels het behandelen van eventueel bijkomend letsel en het uitvoeren van een voorste kruisband reconstructie. Een reconstructie van de voorste kruisband betekent het vervangen van de oude kruisband door een band die gemaakt wordt met behulp van peesstructuren uit het eigen lichaam of wanneer noodzakelijk donorpezen.

De voorste kruisband reconstructie is een proces wat steeds meer op het individu afgestemd wordt door samen met u te kijken welke operatietechniek het meest geschikt is.

Voor meer informatie over de operatieve mogelijkheden bij voorste kruisband letsels:

Revalidatie voorste kruisband blessure

Na de operatie begint een revalidatietraject wat minimaal 9-12 maanden in beslag zal nemen. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hoe langer er na de operatie gewacht wordt (mits ondersteund door adequate revalidatie) met terugkeer naar sport, hoe kleiner de kans op recidiefletsel. Daarnaast wijst onderzoek uit dat de gemiddelde tijd tot terugkeer naar sport 17 maanden is. Het streven hier is niet om zo snel mogelijk terug te keren, maar zo veilig mogelijk.

Om een veilige terugkeer naar sport te realiseren, zal in de revalidatie aandacht zijn voor het optimaliseren van functie van de gehele beweegketen door het trainen van mobiliteit, coördinatie, kracht en (specifiek) uithoudingsvermogen. Naast deze fysieke variabelen zal er ook aandacht zijn voor psychologische variabelen. Er is steeds meer evidentie over de invloed van mentale aspecten voor het al dan niet succesvol terugkeren naar sport bij een voorste kruisbandblessure. Door de revalidatie heen zullen wij dit monitoren door het inzetten van meetinstrumenten (vragenlijsten) om dit te objectiveren en indien nodig de focus te leggen op het mentale aspect.

Aan de hand van de uitkomsten van verschillende kracht- en performance testen zal uiteindelijk een advies gegeven worden om al dan niet weer volledig te gaan sporten. Wij hebben, onderbouwd door wetenschappelijke literatuur, met de werkgroep VKB United criteria opgesteld waaraan iedere patiënt moet voldoen.

De specialisten van Sportmedic zijn gepassioneerd, kritisch en ervaren in het behandelen van voorste kruisband blessures. Heeft u acute knieklachten opgelopen of staat u op de vooravond voor een voorste kruisbandreconstructie? Wij helpen u graag!