Schouderblessure

Ervaart u in terugkerende mate schouderpijn tijdens het dagelijks functioneren of voelt uw schouder instabiel bij het uitoefenen van uw (bovenhandse) sportactviteiten? Wellicht dat onderstaande uiteenzetting u meer inzicht geeft in de schoudergordel, veel voorkomende blessures en wat wij als praktijk voor (sport)fysiotherapie voor u kunnen betekenen.

Wat is het schoudergewricht?

Het schoudergewricht is een onderdeel van de schoudergordel die in het menselijk lichaam de verbinding vormt van de romp naar de arm. De schoudergordel wordt binnen de gezondheidszorg vaak als een complex onderdeel beschouwd binnen het menselijk lichaam.

De schoudergordel kan worden gezien als een geheel van botstructuren, gewrichtskapsels, ligamenten, spieren en pezen die gezamenlijk vorm geven aan het statisch en dynamisch controleren van bewegingen van de arm tijdens het dagelijks functioneren.

De schoudergordel bestaat uit vier afzonderlijke gewrichten, namelijk het SC-gewricht die een verbinding vormt tussen het borstbeen en het sleutelbeen. Het AC-gewricht koppelt het sleutelbeen aan het uiteinde van het schouderblad, het zogenoemde schouderdak.

Het schoudergewricht zelf is de verbinding tussen de bovenarm (kop van het gewricht) en het schouderblad (kom van het gewricht) en tenslotte is er een verbinding tussen het schouderblad en de borstkas. Deze laatste verbinding is uniek omdat de verbinding uitsluitend plaatsvindt door spieren en pezen die verbonden zijn aan beide botstructuren.

Op onderstaande afbeelding worden de botdelen weergegeven die gezamenlijk de schoudergordel vormen.

een weergave van het schoudergewricht

Klachten aan de schouder

Klachten aan de schoudergordel komen frequent voor, jaarlijks heeft 5 – 47% van de Nederlandse bevolking schouderklachten. Het voorkomen van schouderpijn neemt toe bij leeftijd en wordt vanaf de puberteit vaker gesignaleerd bij vrouwen dan bij mannen (Bron: NHG standaard schouderklachten, 2019).

Symptomen die veel voorkomend zijn bij schouderklachten zijn:

  • Lokale pijnklachten op of rond het schoudergewricht of achter op het schouderblad;
  • Uitstralende pijnklachten en of tintelingen naar de arm;
  • Een pijnlijke beperking bij het bewegen van de bovenarm in één of meerdere richtingen;
  • Gevoel van instabiliteit;
  • Bijkomende nekklachten

Meest voorkomende vorm van schouderklachten

Het subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) is met 70-80% de meest voorkomende vorm van schouderklachten. SAPS kenmerkt zich door (unilaterale) pijn rond het schouder dak of op de bovenarm die verergert bij het heffen van de arm. SAPS is een omvattende term voor o.a. slijmbeursproblematiek, irritatie of weefselschade van één of meerdere pezen van de rotator-cuff (spiermanchet rond de schouder) of de biceps.

Frequente schouderaandoeningen

Overige aandoeningen die frequent voorkomen en voor schouderklachten kunnen zorgen zijn:

  • Frozen shoulder;
  • Rotator-cuff ruptuur;
  • Schouderinstabiliteit;
  • Sportgerelateerde schouderklachten; ‘de werpschouder’

Sportgerelateerde schouderklachten

Sportgerelateerde schouderklachten worden vaak waargenomen bij bovenhandse (werp)sporters, zwemmers of bij sporters waarbij er direct fysiek contact is met een tegenstander. Naast acute traumatische klachten ontstaan er ook vaak overbelastingsklachten door veelvuldig repeterende handelingen zoals werpen bij een pitcher of serveren bij iemand die tennist.

Bij overbelastingsklachten wordt vaak een verminderde functie van de gehele beweegketen waargenomen die samen kan hangen met het ontstaan of niet herstellen van de schouderklacht.

Laat u helpen door Sportmedic

Als praktijk voor Sportfysiotherapie zijn we bij Sportmedic Fysiotherapie vooral gespecialiseerd in sportgerelateerde schouderklachten en instabiliteitsklachten van de schoudergordel.

Door het goed onderzoeken van de schouderklacht en het analyseren van deze specifieke beweegketen die samenhangt met de provocerende handeling kunnen de factoren die samenhangen met het ontstaan of in stand houden van de klacht inzichtelijk gemaakt worden. Op basis van deze analyse stellen wij een specifiek behandelplan op waarmee we uw terugkeer naar het gewenste sportniveau nastreven!